Yogans historia

Yoga är en andlig tradition från Indien, som har praktiserats i 2000 år. Ordet yoga är sanskrit (indiskt litterärt språk) och betyder förening mellan kropp och själ.
Yogans-historia-sidbildHur yogan från början uppstod finns det inga säkra källor på, men i en av sägnerna kring yogans uppkomst så sägs det vara en liten skara som levde avskilda från omvärlden i grottor eller långt in i skogen som praktiserade yoga. De studerade djurens rörelser och andning och sedan härmade de rörelserna och observerade hur det påverkade kroppen och sinnet.

600 f. kr börjar yogans fyra vägar att formas; Karma yoga – handlingens väg, Bhakti yoga – hängivelsens väg, Jnana Yoga – Kunskapens eller visdomens yoga och Raja yoga – Vetenskapen om fysisk och psykisk kontroll.
Olika vägar som leder till samma slutmål; att leva i harmoni med sig själv och omvärlden.

Ca 200 f. kr skrev en man vid namn Patanjali Yoga Sutras, den första praktiska handboken i yoga. Han utvecklade en metod för att nå upplysning i 8 steg: Yama-moralisk disciplin, Niyama- förhållningssätt till sig själv, Asana- kroppsställning, Pranayama-Andningskontroll, Pratyahara-kontroll av sinnena, Dharana-koncentration, Dhyana-meditation, samadhi- en högre medvetenhet.

I västvärlden började yoga utövas på 1800-talet av ett fåtal och det var startpunkten för vad vi kallar modern yoga, men det var först under 1960 talet som intresset växte sig stort. Så på 90-talet kom det största genombrottet och idag är yogan en livsfilosofi som är högst levande och dynamisk. Yogan utvecklas och anpassas till det liv vi lever idag.

Läs gärna mer på:
Allt om yoga
Yoga för dig